Wykonania specjalne

Kraty pomostowe produkowane mogą być w formie dowolnego kształtu, według otrzymanego rysunku

Wykonania specjalne krat podestowych

Kraty pomostowe produkowane mogą być w formie dowolnego kształtu, według otrzymanego rysunku oraz wyposażone w akcesoria takie jak: blachy perforowane, bortnice, listwy przeciwpoślizgowe, zawiasy, ramki do wbetonowania, itp. Na podstawie dokumentacji warsztatowej w formie plików "dwg" wykonujemy dowolne wycięcia w kratach podestowych.

Obramowanie bortnicą kraty pomostowej

Kraty z bortnicami stosowane są na podestach obsługowych, zgodnie z wymogami BHP. Przewyższone obramowanie kraty, w postaci bortnicy, pełni rolę osłony. Kraty obramowujemy bortnicą na całej długości boku lub na jego części wg szkicu dostarczonego do zamówienia.
krata_z_bortnica
kratowa_wycieraczka

Krata podestowa w ramce

Kraty z ramkami umożliwiają przykrycie kanałów z posadzek betonowych. Ramki osadzać można na przygotowanej uprzednio powierzchni betonowej lub przed wykonaniem takiej powierzchni. W drugim przypadku wykonujemy w ramkach tzw. "wąsy" służące do zabetonowania ramki.

Kątownik perforowany na krawędzi kraty

W wypadku konieczności zapewnienia antypoślizgu jedynie na jednym lub dwóch przeciwległych bokach kraty, stosujemy kątowniki perforowane. Wspawanie elementu wzdłuż boku kraty minimalizuje poślizg podczas wchodzenia lub schodzenia z poziomu konstrukcji. Kraty z kątownikiem przeciwpoślizgowym stosowane są najczęściej jako spoczniki klatek schodowych.
krata_z_katownikiem_perforowanym

Listwy perforowane

W przypadku nachylenia podestów od 10 do 24 stopni, proponujemy zastosować kratę z dodatkowo wspawanym elementem, wywołującym zwiększoną antypoślizgowość powierzchni pomostu. Sugerowanym przez nas komponentem jest tzw. listwa perforowana (płaskownik z wytłoczonymi otworami). Listwę perforowaną umieszczać należy na całej szerokości kraty w odległościach równych średniej długości kroku, tj. około 600 mm.

Wycięcia w kratach według dokumentacji

Wykonanie specjalne krat podestowych dla przejść instalacji, kanałów, itp.
krata_z_blaszkami

Krata z wspawanymi blaszkami

Zawężenie oczka do 8 x 8 mm przy minimalnym wzroście ciężaru kraty.