Kraty zgrzewane

Kraty zgrzewane KOZ (SP) produkowane są poprzez połączenie płaskowników nośnych ze skręcanymi prętami poprzecznymi.

Kraty zgrzewane KOZ (SP)

Kraty zgrzewane KOZ KOZ (SP) produkowane są poprzez połączenie płaskowników nośnych ze skręcanymi prętami poprzecznymi. 

Proces łączenia wykonywany jest metodą zgrzewania w wyniku, którego do płaskowników nośnych spajane są pręty skręcane. W taki sposób powstała krata zgrzewana stanowi trwałą strukturę, zdolną do przenoszenia obciążeń, na dowolnej powierzchni docisku.

Kraty zgrzewane- charakterystyka

Zasadniczą czynnością w procesie produkcyjnym krat zgrzewanych jest łączenie płaskowników z prętami. Procedura łączenia dokonywana jest metodą zgrzewania oporowego, w której przez punkt styku przeprowadza się prąd o mocy około 2500 kVA i jednocześnie oddziałuje siłą docisku rzędu 1000 kN. W wyniku takiej technologii wytwarzane są kratowe maty zgrzewane o wymiarach 6100x1000 mm, a następnie cięte kraty na zadany wymiar.

Elementami tworzącymi strukturę kratową są płaskowniki nośne i skręcane pręty poprzeczne o średnicy 5 mm lub 6 mm (w zależności od grubości płaskownika nośnego). Płaskowniki nośne, pełnią zadanie przenoszenia obciążeń działających na kratę, natomiast pręty poprzeczne nadają położenie i stabilność płaskowników nośnych.

Długość płaskownika nośnego odpowiadać powinna rozpiętości belek konstrukcji wsporczej. Wymiar ten oznacza się umownie "L" i określa jednocześnie długością kraty. Drugim wymiarem stanowiącym długość pręta skręcanego, jest szerokość kraty "B". Obramowanie krat zgrzewanych ma formę płaskownika o grubości i wysokości płaskownika nośnego.
Kraty podestowe zgrzewane wykonywane są standardowo z materiału S235JR (wg EN 1002) zgodnie z normami DIN 24537 i tolerancjami RAL-GZ 638. Ocynkowanie ogniowe dokonywane jest wg normy EN ISO 1461. Szerokość standardowa krat zgrzewanych wynosi 1000 mm - szerokości krat zgrzewanych różnych od 1000 mm wykonujemy na indywidualne zamówienie. Na etapie projektowania, zaleca się projektowanie podestów z krat o szerokości B=1000 mm + wymiar wynikowy. Wytwarzany produkt obarczony jest wtedy najmniejszym kosztem wytworzenia, a przez to jest tańszy i prostszy do wykonania. Wymiary gabarytowe kraty podestowej wykonujemy w tolerancjach ujemnych (+0 do -4 mm). Na etapie projektowania odległości pomiędzy kolejnymi modułami należy przyjmować za równe 0.

Wymiary technologiczne krat zgrzewanych

WYMIARY PŁASKOWNIKA NOŚNEGO
Wysokość [mm] 20; 25; 30; 40 25; 30; 40; 50; 60; 70
Grubość [mm] 2; 3 4; 5
WYMIARY PRĘTA POPRZECZNEGO
Średnica skręcanych prętów poprzecznych [mm] 5 6
PODZIAŁ OCZEK
Wymiar oczka (pomiędzy płaskownikami nośnymi) 25; 34; 51; 68
Rozstaw oczka (pomiędzy prętami poprzecznymi) 25; 38; 50; 76; 101
maksymalne wymiary
długość: L = 6100 mm x szerokość: B = 1000 mm
Standardowa szerokość kraty B = 1000 mm (najtańsze rozwiązanie w typie krat zgrzewanych)
KRATY ZGRZEWANE PRZECIWPOŚLIZGOWE - SERRATED
ząbkowany płaskownik nośny
przykład oznaczeń
symbol /   oczko   /   płaskownik nośny   /   wymiar zewnętrzny   /   sztuk
KOZ / 34 x 38 /        40 x 3 /                  L=900 x B=1000 / 12