Schody spiralne

Schody spiralne wykonywane są zgodnie z PN-80/M-49060 oraz przepisami Prawa Budowlanego.
schody_spiralne
Schody spiralne
Schody spiralne wykonywane są w kompletach: rura konstrukcyjna, stopnie z krat wciskanych lub krat zgrzewanych, bariery z pochwytem.

Skłądając zamówienie lub zapytanie należy określić:

-średnicę zewnętrzną schodów "D" -wysokość schodów "H" -kierunek obrotu schodów: prawo- lub lewoskrętny -usytuowanie wejść na schody na górnym i dolnym poziomie -typ barier
D - średnica schodów
- wysokość schodów
- wysokość stąpnięcia
d1 - średnica rury centralnej
d - średnica tulei