Zastrzeżenie prawne


 1. 1. Wszystkie prawa do całej zawartości stron serwisu internetowego kraty-mostostal.com.pl są zastrzeżone i chronione prawem międzynarodowym.
 2. 2. Pobieranie, przechowywanie, drukowanie, powielanie i rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób treści tej strony (m.in. teksty, dokumenty, pliki, układy graficzne, grafiki) dozwolone jest wyłącznie dla prywatnego, niekomercyjnego użytku, chyba że w danym przypadku określono inaczej.
 3. 3. Ustawianie hiperlinków na stronie, w szczególności deep links, inline-links lub linków w technologii Frame, jest dopuszczalne wyłącznie za uprzednią, pisemną zgodą Kraty Mostostal Kraków Sp. z o.o.
 4. 4. Bez uprzedniej pisemnej zgody Kraty Mostostal Kraków Sp. z o.o. żadna część serwisu nie może być kopiowana w celach komercyjnych, w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób modyfikowana lub wykorzystana.
 5. 5. Warunkiem rozpowszechniania jest niezmieniona treść oraz umieszczone zastrzeżenie i deklaracja o prawach autorskich.
 6. 6. Wszystkie dane na tej stronie zostały opublikowane z największą starannością, jednak na ich podstawie nie można dochodzić żadnych praw. Ponadto, informacje zawarte na stronie nie są wyczerpujące i mogą okazać się błędne, niedokładne lub nieaktualne.
 7. 7. Kraty Mostostal Kraków Sp. z o.o. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności, która mogłyby wyniknąć z braków, błędów, nieprawdziwości, niedokładności lub nieaktualności informacji zawartych na niniejszej stronie.
 8. 8. Każdy użytkownik wyłącznie sam ponosi całkowite ryzyko związane z wykorzystaniem informacji zawartych w niniejszym serwisie, w tym za decyzję podjęte w oparciu o takie informacje. Kraty Mostostal Kraków Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z wykorzystania zawartych w serwisie informacji oraz z bezpośredniego lub pośredniego dostępu do niniejszej strony.
 9. 9. Kraty Mostostal Kraków Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do aktualizacji lub zmiany w każdym czasie danych i informacji znajdujących się na niniejszej stronie internetowej, bez wcześniejszego uprzedzenia osób korzystających z tej strony. Jednocześnie Kraty Mostostal Kraków Sp. z o.o. nie ma obowiązku aktualizowania prezentowanych informacji, poprawy występujących błędów, ani nie gwarantuje bezbłędnego i poprawnego działania strony, a także nie gwarantuje stałej dostępności strony.
 10. 10. Kraty Mostostal Kraków Sp. z o.o. udziela wiążących informacji, porad, zaleceń lub wyjaśnień wyłącznie w ramach komunikacji indywidualnej.
 11. 11. Niniejsza strona może zawierać również połączenia (linki) lub odsyłacze do innych internetowych stron. Kraty Mostostal Kraków Sp. z o.o. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zawartość tych stron i szkody mogące powstać wskutek ich używania.
 12. 12. Naruszenie praw autorskich przez Użytkownika skutkuje odpowiedzialnością prawną określoną w szczególności w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisach kodeku cywilnego lub przepisach prawa prasowego
 13. 13. Właściciel dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony, jednakże nie zapewnia gwarancji, że strona działać będzie bez awarii i przerw.
 14. 14. Używanie różnych przeglądarek oraz indywidualne ustawienia oprogramowania mogą powodować różnice w wyświetlaniu treści.
 15. 15. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń, co do działalności strony, użytkownik może zgłaszać je właścicielowi poprzez wysłanie e-maila na adres kraty-mostostal@kraty-mostostal.com.pl
 16. 16. Właściciel zastrzega sobie prawo zmiany oferty internetowej, jej uzupełniania, skracania lub całkowitego wycofania. Nie gwarantuje również, że treści oferty internetowej są odpowiednie dla użytkownika i jego celów
 17. 17. Przy cyfrowym przetwarzaniu danych mogą wystąpić błędy. Używanie różnych przeglądarek oraz indywidualne ustawienia oprogramowania mogą powodować różnice w wyświetlaniu treści.
 18. 18. Oferta internetowa właściciela jest przeznaczona dla obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i została sporządzona na podstawie polskiego prawa.
 19. 19. Kraty Mostostal Kraków Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za to, czy oferta internetowa jest odpowiednia dla użytkowników z innych państw, ma tam zastosowanie i jest prawnie dopuszczalna.
 20. 20. Kraty Mostostal Kraków Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie. Aktualny regulamin będzie zamieszczony na stronie.