SCHODY SPIRALNE

Schody spiralne wykonywane są zgodnie z PN-80/M-49060 oraz przepisami Prawa Budowlanego.Schody spiralne wykonywane są w kompletach: rura konstrukcyjna, stopnie z krat wciskanych lub krat zgrzewanych, bariery z pochwytem.SKŁADAJĄC ZAPYTANIE LUB ZAMÓWIENIE NALEŻY OKREŚLIĆ:
  • średnicę zewnętrzną schodów "D"
  • wysokość schodów "H"
  • kierunek obrotu schodów: prawo- lub lewoskrętny
  • usytuowanie wejść na schody na górnym i dolnym poziomie
  • typ barierD - średnica schodów
H - wysokość schodów
h - wysokość stąpnięcia
d1 - średnica rury centralnej
d - średnica tuleischody_spiralne