KRATY PODESTOWE ZGRZEWANEKraty zgrzewane KOZ (SP) produkowane są poprzez połączenie płaskowników nośnych ze skręcanymi prętami poprzecznymi. Proces łączenia wykonywany jest metodą zgrzewania w wyniku, którego do płaskowników nośnych spajane są pręty skręcane. W taki sposób powstała krata zgrzewana stanowi trwałą strukturę, zdolną do przenoszenia obciążeń, na dowolnej powierzchni docisku.

krata_zgrzewana
KRATY ZGRZEWANE - CHARAKTERYSTYKAZasadniczą czynnością w procesie produkcyjnym krat zgrzewanych jest łączenie płaskowników z prętami. Procedura łączenia dokonywana jest metodą zgrzewania oporowego, w której przez punkt styku przeprowadza się prąd o mocy około 2500 kVA i jednocześnie oddziałuje siłą docisku rzędu 1000 kN. W wyniku takiej technologii wytwarzane są kratowe maty zgrzewane o wymiarach 6100x1000 mm, a następnie cięte kraty na zadany wymiar.

Elementami tworzącymi strukturę kratową są płaskowniki nośne i skręcane pręty poprzeczne o średnicy 5 mm lub 6 mm (w zależności od grubości płaskownika nośnego). Płaskowniki nośne, pełnią zadanie przenoszenia obciążeń działających na kratę, natomiast pręty poprzeczne nadają położenie i stabilność płaskowników nośnych.

Długość płaskownika nośnego odpowiadać powinna rozpiętości belek konstrukcji wsporczej. Wymiar ten oznacza się umownie "L" i określa jednocześnie długością kraty. Drugim wymiarem stanowiącym długość pręta skręcanego, jest szerokość kraty "B". Obramowanie krat zgrzewanych ma formę płaskownika o grubości i wysokości płaskownika nośnego.

Kraty podestowe zgrzewane wykonywane są standardowo z materiału S235JR (wg EN 1002) zgodnie z normami DIN 24537 i tolerancjami RAL-GZ 638. Ocynkowanie ogniowe dokonywane jest wg normy EN ISO 1461.

Szerokość standardowa krat zgrzewanych wynosi 1000 mm - szerokości krat zgrzewanych różnych od 1000 mm wykonujemy na indywidualne zamówienie.

Na etapie projektowania, zaleca się projektowanie podestów z krat o szerokości B=1000 mm + wymiar wynikowy. Wytwarzany produkt obarczony jest wtedy najmniejszym kosztem wytworzenia, a przez to jest tańszy i prostszy do wykonania.

Wymiary gabarytowe kraty podestowej wykonujemy w tolerancjach ujemnych (+0 do -4 mm). Na etapie projektowania odległości pomiędzy kolejnymi modułami należy przyjmować za równe 0.
WYMIARY TECHNOLOGICZNE DLA KRAT ZGRZEWANYCH


WYMIARY PŁASKOWNIKA NOŚNEGOWysokość [mm]20; 25; 30; 4025; 30; 40; 50; 60; 70
Grubość [mm]2; 34; 5
WYMIARY PRĘTA POPRZECZNEGOŚrednica skręcanych prętów poprzecznych [mm]56
PODZIAŁ OCZEKWymiar oczka
(pomiędzy płaskownikami nośnymi)
25; 34; 51; 68
Rozstaw oczka
(pomiędzy prętami poprzecznymi)
25; 38; 50; 76; 101

 • MAKSYMALNY WYMIAR KRATY:
  długość: L = 6100 mm x szerokość: B = 1000 mm
  Standardowa szerokość kraty B = 1000 mm (najtańsze rozwiązanie w typie krat zgrzewanych)
 • KRATY ZGRZEWANE PRZECIWPOŚLIZGOWE - SERRATED
  ząbkowany płaskownik nośny
 • PRZYKŁADY OZNACZEŃ
  symbol/oczko/płaskownik nośny/wymiar zewnętrzny kraty/sztuk
  KOZ/34 x 38/40 x 3/L=900 x B=1000/12