KRATY PODESTOWE WCISKANEKraty pomostowe wciskane KWO (prasowane) to stalowe elementy, stanowiące ażurowe wypełnienie wszelkiego rodzaju konstrukcji. Ich zastosowanie ma miejsce przede wszystkim w budownictwie i przemyśle, gdzie użytkowane są, jako podesty robocze, pomosty komunikacyjne, wycieraczki wejściowe, przykrycia kanałów, podjazdy czy wypełnienia regałów magazynowych. Ponadto, ich funkcjonalność, często wykorzystywana jest w branży architektonicznej, gdzie służą, jako elewacje, bariery, osłony czy sufity podwieszane.

Obszar zastosowań: podesty robocze, pomosty w zakładach przemysłowych, ogrodzenia, wycieraczki wejściowe, podjazdy, ciągi komunikacyjne, przykrycia włazów, wypełnienia regałów, sufity podwieszane i inne.


krata_wciskana


Kraty wciskane naszej produkcji, składają się z płaskowników nośnych i poprzecznych. Po ich połączeniu, powstaje trwała i precyzyjna struktura, zdolna do przenoszenia obciążeń rozłożonych lub skoncentrowanych. Wykorzystanie takiej formy minimalizuje masę własną modułu nośnego i zmniejsza ciężar działający na konstrukcję wsporczą. Odpowiedni dobór wymiaru i rozstawu płaskowników pozwala optymalnie wykorzystać nasz produkt, eliminując zbędne zużycie materiału i nadmierny koszt wytworzenia.KRATY WCISKANE - CHARAKTERYSTYKA


Produkcję realizujemy używając skomputeryzowane i zautomatyzowane linie produkcyjne. Wykorzystywane maszyny ze specjalnymi systemami sterującymi, zapewniają wysoką jakość, powtarzalność i precyzję wykonania produktu końcowego, a ponadto minimalne koszty produkcji. Jednoczesne zapewnienie wysokiej dokładności produkcyjnej, pozwala sprostać szczegółowym wymogom technicznym naszych klientów.


Elementami tworzącymi strukturę KWO są połączone płaskowniki nośne i poprzeczne. Proces łączenia polega na wprasowaniu dużą siłą płaskownika poprzecznego w specjalnie nacięty płaskownik nośny. W ten sposób powstaje trwałe połączenie wciskane, utrzymujące płaskowniki w określonym rozstawie (oczku).

Płaskowniki nazwane nośnymi, pełnią zadanie przenoszenia obciążeń działających na kraty pomostowe w okresie użytkowania, natomiast płaskowniki nazwane poprzecznymi narzucają formę kratową, łączą płaskowniki nośne i pozycjonują je między sobą.

Długość płaskownika nośnego odpowiadać powinna rozpiętości belek konstrukcji wsporczej, z zastrzeżeniem, że szerokość oparcia na belce nośnej powinna być równa wysokości kratki i nie mniejsza niż 30 mm. Wymiar nośny oznacza się umownie "L" i określa jednocześnie długością. Drugim wymiarem stanowiącym długość płaskownika poprzecznego, jest szerokość "B".

krata_wciskana_kwo 

krata_wciskana_kwo_part 

Standardowo kraty wciskane obramowane są płaskownikiem o grubości i wysokości płaskownika nośnego, jednakże na potrzeby indywidualne wykonujemy obramowania innym profilem (kątownik, ceownik, profil zamknięty itp.) - możliwy jest również brak obramowania.

Rozstaw płaskowników nośnych i płaskowników poprzecznych jest oczkiem. Kraty prasowane wykonywane są o wielkości oczek z przedziału od 11,1 mm do 99,9 mm (moduł 11,1 mm).

Kraty podestowe wciskane wykonujemy zgodnie z normą DIN 24537, tolerancjami wg RAL-GZ 638 i warunkami technicznymi wykonania krat. Wymiary gabarytowe krat podestowych wykonujemy w tolerancjach ujemnych +0 do -4 mm (uwaga: na etapie projektowania odległości pomiędzy kratami należy przyjmować za równe 0).

Gatunkiem materiału używanym w produkcji jest stal S235JR, wg EN 1002. W końcowym etapie produkcji dokonywane jest ocynkowanie ogniowe zgodnie z EN ISO 1461.
Dokonując doboru krat pomostowych, zachęcamy do skorzystania z naszego doradztwa.


WYMIARY TECHNOLOGICZNE KRAT WCISKANYCH


WYMIARY PŁASKOWNIKA NOŚNEGOWysokość [mm]20; 25; 30; 4020; 25; 30; 35; 40; 5030; 40
Grubość [mm]1.52; 34
WYMIARY PŁASKOWNIKA POPRZECZNEGOWysokość [mm]999
Grubość [mm]1.51.5; 22; 2.5
PODZIAŁ OCZEKWymiar oczka
(pomiędzy płaskownikami nośnymi)
16; 22; 33; 44; 55; 66; 77; 88; 99 oraz inne*
Rozstaw oczka
(pomiędzy płaskownikami poprzecznymi)
22; 33; 44; 6611; 22; 33; 44; 55; 66; 9933; 44

  • MAKSYMALNE WYMIARY:
    długość: L = 2000 mm x szerokość: B = 2000 mm

  • PRZYKŁAD OZNACZEŃ
    symbol/oczko/płaskownik nośny/wymiar zewnętrzny/sztuk
    KWO/33 x 44/40 x 3/L=900 x B=1200/12