Dobór krat dla ruchu kołowego

  • Q - całkowity ciężar pojazdu wraz z dopuszczalnym ładunkiem [T]
  • P = a / b
  • a - wartość maksymalnego nacisku na najbardziej obciążone koło w danym pojeździe
  • b - wartość "a" powiększona o współczynnik dynamiczny (drganie, hamowanie) [T]
  • A - powierzchnia, na którą działa nacisk "P" [m x m]
  • RL - kierunek ruchu wzdłuż prętów nośnych kraty
  • RB - kierunek ruchu pod kątem prostym do prętów nośnych kraty

Kraty zgrzewane, rozstaw płaskowników 34,3 mm
Rozstaw podpór w mm tab
Samochody osobowe
tab1
Wózki widłowe
tab2
Ciężarówki
tab3
Ciągniki siodłowe
z naczepą
Q=2,5 T Q=2,5 T Q=3,5 T Q=7,0 T Q=13 T Q=6,0 T Q=9,0 T Q=12 T Q=30 T Q=60 T
P=0,48/0,624 P=1/1,3 P=1,5/1,95 P=3,25/4,225 P=6/7,8 P=2/2,6 P=3/3,9 P=4/5,2 P=5/6,5 P=10/13
Fv 30,7 21,3 15,7 12,0 9,5 7,7 6,3 5,3 4,5 3,9 3,4 3,0 2,7 2,4
A=0,2x0,15 A=0,2x0,2 A=0,2x0,2 A=0,2x0,2 A=0,2x0,2 A=0,2x0,2 A=0,2x0,26 A=0,2x0,3 A=0,2x0,4 A=0,2x0,6
RL RB RL=RB RL=RB RL=RB RL=RB RL=RB RL RB RL RB RL RB RL RB
300 40x4 40x4 40x4 40x4 50x5 70x5 40x5 50x4 50x4 50x4 50x5 50x4 50x4 60x4 60x4
400 40x4 40x4 40x4 40x5 60x5 - 50x5 50x5 60x4 60x5 60x5 60x5 60x5 70x5 70x4
500 40x4 40x4 40x5 50x5 70x5 - 60x4 60x5 70x4 70x5 70x5 70x4 - - -
600 40x4 40x4 50x4 60x4 - - 60x5 70x5 70x5 - - 70x5 - - -
700 40x4 40x4 50x5 60x5 - - 70x5 - - - - - - - -
800 40x5 40x4 50x5 60x5 - - 70x5 - - - - - - - -
900 40x5 40x5 60x4 70x5 - - - - - - - - - - -
1000 50x4 40x5 60x5 70x5 - - - - - - - - - - -
1100 50x4 50x4 60x5 - - - - - - - - - - - -
1200 50x5 50x4 70x4 - - - - - - - - - - - -
1300 60x4 50x5 70x5 - - - - - - - - - - - -
1400 60x4 60x4 70x5 - - - - - - - - - - - -
1500 60x5 60x4 70x5 - - - - - - - - - - - -